Enhedslisten til Borgmester: bevar forbindelse til København!

 

  1. marts 2020

Borgmester Holger S. Rasmussen Lolland Kommune

———————————————————————————-

Enhedslisten-Lolland opfordrer kommunalbestyrelsen – i den nuværende situation evt. borgmesteren – til at rejse krav til regeringen, som kan sikre, at der hurtigst muligt indføres de lovede direkte tog fra ”Lille Syd” (strækningen Næstved-Haslev-Køge) via Køge Nord, Ny Ellebjerg til København H. Dette forudsætter et midlertidigt signal- og sikringsanlæg mellem Ølby og Køge Nord, således at denne forbindelse kan benyttes, uafhængigt af hvornår det nye signalanlæg på strækningen Ringsted-Køge Nord-København kan tages i brug.

Det handler om at række hånd til togpassagerer fra Sydsjælland, Østsjælland og ikke mindst Lolland & Falster, når Næstved-Ringsted tages ud af drift.

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at der I ”Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032, HØRINGSUDGAVE” (side 40), som Stevns Kommune har afgivet høringssvar til i 2018, blev lovet direkte tog fra ”Lille Syd” (strækningen Næstved-Haslev-Køge) via Køge Nord og videre ad den nye bane til København fra 2020.

For nærmere belysning af sagen jf. nedenstående baggrundsorientering

Enhedslisten Lollands bestyrelse

v/ Søren Kolstrup og Birthe Lauridsen tlf. 3026 3212

 

John Poulsen 10. december 2019

Baggrundsorientering

Der var 27/11 2019 et møde med Folketingets partier om status for Banedanmarks planer for ”udrulning” af nye signaler på jernbanen. På opfordring fra Enhedslisten afviste politikerne at godtage rapporten. I forlængelse heraf er Banedanmarks direktør, Per Jacobsen, fratrådt sin stilling.  Det fremgår af materialet, at Banedanmark definitivt har opgivet at etablere et midlertidigt signalanlæg ved Køge Nord!  Det indebærer at der næppe før i 2024 kan køre direkte tog fra ”Lille Syd” (Næstved-Køge) via Køge Nord til København. Det har hidtil være stillet i udsigt senest i 2021. Hermed har Banedanmark ”syltet” de planer som i 2018 var ude til høring i kommunerne! Derimod vil pendlerne på ”Lille Syd” fra december 2020 (hvor Østbanen overtager kørslen Køge-Roskilde) skulle skifte i Køge uanset om de skal til Roskilde eller København!

Pendlere fra  ”Lille Syd” som Østbanen, der skal videre mod København bliver dermed snydt for den lovede besparelse på op til 2 x 15 min i daglig rejsetid, som de direkte regionaltog til København ville have givet dem i forhold til S-toget. For at togene fra ”lille Syd” kan komme ind på den nye bane er der bygget et forbindelsesspor mellem Ølby og Køge Nord. Skinnerne ligger der, der mangler bare signal- og sikringssystemet på de ca. 1,5 km spor!

I ”Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032, HØRINGSUDGAVE” (side 40), som kommunen har afgivet høringssvar til i 2018, blev vi lovet direkte tog fra ”Lille Syd” (strækningen Næstved-Haslev-Køge) via Køge Nord og videre ad den nye bane til København fra 2020.