Enhedslisten, SF og Alternativet indgår valgforbund i Region Sjælland.

VALGFORBUND I REGION SJÆLLAND

14. september 2017. Valgforbund mellem Alternativet, Enhedslisten og Socialistisk folkeparti.

Partilisterne Å, Ø og F har i dag lavet en aftale om et teknisk valgforbund til regionsvalget den 21. november 2017. De tre partier har mange fælles værdier. Det tekniske valgforbund er ikke en politisk binding af de tre partier til hinanden, men et udtryk for en samklang omkring miljø, klima, økologi, velfærd og mangfoldighed. Det vil være en styrke for regionen, at disse partier bliver styrket i regionsrådet. Valgforbundet betyder, at alle borgere i regionen, som har hjertet på samme sted kan bruge deres stemme på at styrke dette valgforbund.

Spidskandidat for alternativet
Theresa Dall Helth
29 92 35 12
theresa.helth@alternativet.dk
Spidskandidat for Enhedslisten

Bruno Jerup
21 64 34 30
brunoj@regionsjaelland.dk
Spidskandidat for SF

Tina Boel
21 22 38 66
tbre@regionsjaelland.dk

Vedhæftet den konkrete aftaletekst:
AFTALE MELLEM ÅØF
Undertegnede tre partier er enige om, at de til regionsrådsvalget den 21. november 2017 danner et teknisk valgforbund.
Valgforbundet kan udvides i gensidig forståelse mellem de tre partier.