Enhedslisten går efter en rød regionsformand

Af Bruno Jerup, spidskandidat for Enhedslisten

Der har i nogen tid været ret meget tumult omkring, hvem der kan blive den nye regionsformand. På grund af strukturen i regionen er dette slet ikke noget ligegyldigt spørgsmål. Ved sidste valg var Enhedslisten klart tilhænger af, at regionsformanden kom til at hedde Bent Normann Olsen – tidligere amtsborgmester fra Storstrøms Amt. Kristian Ebbensgaard formåede på valgnatten at skabe et flertal på 22 mandater ud af 41 om sit kandidatur og tillykke med det. Enhedslisten har i hele perioden samarbejdet med Ebbensgaard og alle andre medlemmer af regionsrådet – uanset om de er fra Det Konservative folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet. Når valget er overstået går vi efter sagen og det er vores erfaring at i mange af de interessante spørgsmål i regionen går holdninger på tværs både mellem partierne og indenfor partierne. Det er faktisk sådan noget som kan gøre regionspolitik lidt sjovt for sådan en som mig. Vi har i perioden haft gruppesamarbejde med SF og Blaklisten. Efter min vurdering en kæmpe gevinst for alle tre partier.

Men de tre partier har forskellige politiske programmer og nok lidt forskellige politiske strategier for fremtiden.

Det kommer ikke på tale at Enhedslisten stemmer for venstres kandidat til posten som regionsformand. Han har sikkert mange kvaliteter, men for Enhedslisten er der stadig en politisk kamp mellem velfærd for alle og liberalisme. Det vil sige en kamp mellem, at skabe gode forhold i fællesskabet for alle eller liberalismen egoistiske profitjagt. Hvis det mod Enhedslisten ønske ender med, at et vælgerflertal sætter liberalisten på formandsposten vil vi samarbejde med ham og alle andre partier i regionsrådet for at få sat fingeraftryk på regionspolitikken og minimere skaderne. Men det kommer ikke på tale at Enhedslisten stemmer for Jens Stenbæk. Ved valg af regionsformand går Enhedslisten ikke efter en ”hen over midten” farveløs konstituering