Enhedslisten ændringsforlag til det regionale budget 2020.

Hvis regionerne også skal kunne gøre noget ved klima problemerne ved deres enorme energi forbrug på driften, udfase plastik forbruget, madspil mm., samt udfase diesel og fossile brændstoffer i regionernes kollektive trafik, så skulle der også tildeles mindst 0,5 Mia til disse områder på landsplan.

Men på trods af disse kæmpe svigt fra regeringen, så har Enhedslisten i region Sjælland forsøgt at omprioritere indenfor det af administrationen fremlagte budget 2020, hvor regionen kun får tildelt 227 Mio. ekstra fra regeringen, så vi ikke spare på sygehusenes drift og kerne ydelser.

Heino Knudsen og Socialdemokraterne har lige indgået en budget aftale for Region Sjælland med alle partier, minus Enhedslisten, hvor der ikke kommer en eneste krone mere til regional udvikling, miljø og klima omstilling, samt hvor der skal spares 177 Mio på sygehus driften og vores kerne ydelser, som måske vil betyde afskedigelser !
De mest udsatte områder omkring psykiatri og de medicinske afdelinger, som virkeligt er i knæ og nødlidende, får ifølge Heino Knudsen et ”løft” i deres økonomi. Hvad består Heinos politikerløft så i ? Det består i, at der i 2020 ikke vil blive sparet på disse områder, men ”kun” på alle de andre områder. På politiker nysprog bliver undladelsen af en besparelse til et løft !!
I Enhedslisten vil vi ikke være med til den slags manipulationer og slet ikke til besparelser på driftsrammen.
Vi har derfor fremsendt vores egne ændringsforslag til budgettet, som fjerner alle besparelser på sygehus driften og vores kerne ydelser. Se alle vores ændringsforslag efter dette indlæg.
Da vi samtidig mener, at psykiatrien skal have et reelt løft, vil vores ændringsforslag allokere ca. 20 Mio ekstra i 2020 til et ægte løft, så muligheden for at køre videre med TOP (tidlig opsporing af psykoser) og Opus kan sikres.
Og til det medicinske område, hvor personalet virkelig knokler for at følge med, har vi allokeret 30 Mio til flere stillinger osv.
Indenfor regional udvikling, har vi foreslået at bruge 13 Mio til omlægning af diesel driften til ”Nul Immission” ved de næste trafik køb hos Movia, så vi kan påbegynde en ægte klima forbedring i den kollektive trafik.

Og ikke mindst, så har vi etableret en pulje til rekruttering og fastholdelses tillæg på 20 Mio, samt en pulje til forsøg med opnormeringer af deltidsstillinger. Begge disse tiltag vil kunne fremme flere hænder til sygehus områderne, mens vi får uddannet flere personaler indenfor alle områder.

Enhedslistens ændringsforslag tager udgangspunkt i det af administrationen fremlagte budget forslag.

Hoved Konto 1. frigivelse af midler:
– Ikke disponerede midler:                                     78
– PL reserve:                                                            46,7
– Reduktion i den almene buffer-
pulje på 80 Mio:                                                      30
– Yderligere besparelser på
eksterne konsulenter:                                             30
– Sænkning af administrationsgraden:                  10
– Yderligere besparelse på medicin:                       50
– Reduktion af den foreslåede låne-
pulje på 15 Mio.:                                                      7
– Reduktion af den foreslåede leasing-
pulje til apparatur på 25 Mio.                                10
I alt:                                                                     261,7

Hovedkonto1. nye forslag:
– Fra puljen ”værdi for borgeren”
tilbageføres til enhederne:                                   77
– Hele rammebesparelsen på 100 Mio
føres tilbage til enhederne:                                100
I alt forbedres enhederne med:                         177

Tilbage til forbedringer (261,7 – 177):              84,7
– Pulje til rekruttering og fastholdelse:                20
– Pulje til omlægning af plastik forbrug:                5
– Pulje til forsøg med opnormering
af deltids ansatte:                                                10
– Løft til normeringer i psykiatrien:                      19.7
– Løft til normeringer på det medicinske
område:                                                                30
I alt:                                                                       84,7

 

Hoved Konto 3. frigivelse af midler:
– Afskaffelse af bufferpulje:                                     10
– Ekstraordinære midler til det regionale
udviklings område 5 Mio – 2 Mio, jf. be-
slutning i udv. for regional udvikling
den 14/8-2019:                                                          3
I alt:                                                                         13

Hoved konto 3. ny forslag:
– Pulje til dækning af øgede omkostninger
ved genforhandling af kollektiv trafik
aftaler med nul immission. Samt hvis
muligt, etablering af forsøg med udfasning
af diesel på 1 lokaltog:                                            13
I alt:                                                                         13

Mvh
På vegne af Enhedslistens
regionsråds gruppe.
Jørgen Holst.