Psykiatri løft og flere sygeplejesker i Finansloven

Generelt må man sige, at vi samlet set er i mål med væksten på 2% for sundhedsområdet, som har været Enhedslisten mål op til økonomi forhandlingerne og Finalov 2020. Med 600 millioner til psykiatrien og de 300 millioner – stigende til 600 millioner i 2021 – til flere sygeplejesker, rammer vi de 2,3 mia. i 2020, som vi har kæmpet benhårdt for. Tillykke til os alle.

Og samtidig giver vi håndslag på, at Enhedslisten vil fastholde presset for en genopretning på 2% om året til sundheds sektoren i de næste år, så årtiers borgerlig/socialdemokratisk nedskærings politik kan rulles tilbage. Efter 14 år med bl.a 2% produktivitets krav, vil det tage mange år at rette sundheds sektoren op, så patienterne får den rette behandling og personalet ikke selv bliver syge af at hjælpe borgerne.

Men nu er vi i gang, takket været personalets og borgernes pres.

Lad klima togene rulle i region Sjælland.

Jørgen Holst, Medlem af udvalget for Regional udvikling for Enhedslisten, udtaler den 5. december 2019:

Enhedslisten i region Sjælland byder den kommende direktør i Lokaltog i 2020 velkommen og udtaler: Lad os udfase de forurenede diesel tog og få klima sikret lokalbanerne i region Sjælland hurtigst muligt, opgraderet hastigheden og sat billetprisen ned.