BRT-Busser på lokalbanerne-Nej tak.

Transportminister Benny Engelbrecht mener, at de såkaldte BRT-busser måske er et brugbart
alternativ til lokalbanerne. BRT står for Bus Rapid Transit, og er et system hvor busser kører i en
egen lukket bane. Transportministeren forestiller sig, at sådanne systemer kan etables på de
nuværende banelegemer, og at det måske vil være billigere end tog.

Her modsiges han af forskellige eksperter:
Busserne kan ikke levere den samme hastighed, kapacitet og komfort som toget. BRT kan
eventuelt være et brugbart alternativ i byerne, men på lange strækninger vil de komme til kort.
Lokalbanerne i vores område strækker sig typisk over 50 km eller mere, og her er det ikke optimalt
med busser. Togene kan uden problemer komme op på 120 km/t, mens busser som bekendt skal
holde sig under 80 km/t med den nuværende lovgivning.

Billigere bliver det helt sikkert heller ikke. Kørebanen skal være mindst tre gange så bred som det
nuværende banelegeme, og det skal desuden kunne holde til de meget tunge busser. Det er noget
man har meget dårlige erfaringerne med, der hvor det er gjort. Og busserne skal jo også købes!

Togene er desuden helt udenfor konkurrence når det gælder miljø og klima, selv med den
nuværende dieseldrift. Og når togene føres over på el-drift bliver det endnu bedre.
Javel, hr. minister – hvad så med klimaet? Dit parti har jo tilsluttet sig en bindende klimalov, som
skal bringe CO2 udslippet ned med 70 % inden 2030.