Borgerligt hykleri fra første dag i regionsrådet.

Borgerligt hykleri i regionsrådet fra dag 1:

Læserbrev indsendt 12.1.2018 af Jørgen Holst, medlem af regionsrådet for Enhedlisten.

På regionsrådet første møde, mandag den 8. januar førte den forenede tabende borgerlig flok fra VKR sig frem i værste stil, i sagen om regionsrådets konstituering. En syndflod af negative og sure indlæg om manglende inddragelse af oppositionen, flød fra de tre partier og dem om det.

Men når vi på dette møde og senere i Sjællandske medier skal høre og læse, at de i 2013 angiveligt tilbød oppositionen en helt anden samarbejde tilgang med tilbud om formands og næstformandspladser i regionens udvalg, så falder kæden godt nok af.

Jeg skal bare minde om, at de tidligere borgerlige flertalspartier VKR og O ikke på noget tidspunkt tilbød oppositionspartierne Enhedslisten og SF nogen som helst formands eller næst formandspladser, da de havde magten. At påstå det modsatte, må henføres til det største kollektive hukommelsestab efter en nytårs aften, i nyere tid!

Men et meget mere interessant emne, end det nævnte borgerlige forsøg på at smykke sig med lånte demokratiske fjer, var det sidste punkt på rådsmødet, omkring en orientering om antallet af studiepladser ved gymnasierne i vores region.

Fra Enhedslistens side havde vi hæftet os ved det tydlige element af skævhed ved den øgede kapacitets udvidelse omkring de større byer og omvendte anmeldte nedgang i antal studiepladserne i vores yder områder.

Mens antallet af unge studerende vil falde med omkring 6000 personer i de kommende år, så vil vores yderområder, i lidt forskellig udstrækning i forhold til de forskellige studieretninger, der ud over bløde uddannelsespladser til de større byer.
Og det er en udvikling, som har stået på i flere år og som går i stik modsat retning af Enhedslistens politik for udvikling af regionens yder områder, i stedet for afvikling.

Enhedslisten vil i udvalgsarbejdet sætte disse oplysninger sammen med de mange andre faktorer, som i “de private markedskræfters frie spil”, indgår i nedbrydningen og afviklingen af vores yder områder og stille forslag om fremme af jobskabelse, økologisk omstilling og fremme af lokal produktion, bevarelse og udbygning af busruter, lokalbaner og gymnasiale og højere uddannelsespladser. Vi håber, at flertallet af regionsrådet partier vil følge os i forsøget på at fremme en bæredygtig udvikling i landdistrikterne og imødegå den fortsatte forarmelse af yderområderne.

Med venlig hilsen
Jørgen Holst, Roskilde.
Medlem af regionsrådet i
region Sjælland for Enhedslisten.