Bevar Østbanen

Vi tror stadig på en renovering skinnerne og bevarelse af toget på Østbanen.

Efter offentliggørelsen af Trafikministeriets og Regions Sjællands nye undersøgelse af en mulig BRT-løsning på Østbanen, er der behov for at præcisere, at Enhedslisten stemte ja til denne undersøgelse på  grundlag af flg. overvejelser:

1) Når det nu endeligt var lykkedes at presse Trafikministeriet til at erkende, at de skal tage medansvar for at financiere en løsning på Østbanen nedslidte skinner, bl.a ved at vi i regionen havde igangsat den nødvendige beskrivende undersøgelse af hvorledes skinne renoverings løsningen skal se ud, så ville vi forhindre at et evt. afslag på en BRT-undersøgelse, kunne bruges af trafikministeriet til at trække sig helt ud igen, selvom vi er klar over, at en BRT-undersøgelse egentlig er overflødig, et forsøg på at fremme en discountløsning og dermed dybest set er et forsøg fra Socialdemokratiet side, på at smyge sig udenom den nødvendige skinne løsning og opgradering af togtrafikken.
2) denne BRT-undersøgelse ikke udskyder, forringer eller på nogen måde forhindrer en skinne renoveringsløsning.
3) vi i Regionsrådet og udvalg ikke på nogen måde ved at godkende en BRT-undersøgelse, senere skulle binder os til at vælge en BRT-løsning. Vi gjorde tydelig opmærksom på at Enhedslistens hjerte banker for en skinne løsning og Øst banens sammenlægning med de øvrige lokalbaner.

Vi stillede som forudsætning, at undersøgelserne af hhv skinne løsning og BRT løsning skulle kunne sammenlignes på de vigtigste områder, herunder klima og miljø området. Man skal f.eks kunne sammenligne,  hvad den samlede CO2 udledning pr. passager km ved en tog og en BRT bus løsning, incl. anlægsarbejdet vil blive.

Da vi kan høre på debatten, at Trafikministeren og forskellige Socialdemokratiske kredspolitikere allerede nu forsøger at sælge en mulig BRT-løsning, som både en mere billig og mere  grøn løsning, vil vi fra EL’s side foreslå, at de to undersøgelsers grundlag bringes til at harmonere bedre sammen. Vi har derfor i udvalget for Regional udvikling forslået, at grundlaget for skinne renoverings undersøgelsen medtager det mulige grønne potentiale, som ligger og venter på en tog løsning:

Hvor mange flere togpassagerer kan Østbanen transportere, hvis vi laver en samtidig hastighedsopgradering af skinnesystemet til 160-180 km/t, hvor det er teknisk muligt?  Er der behov for at udvide antal P pladser ved stationerne, så flere bilister kan stille bilen og tage toget til Køge eller København? Hvordan kan vognene indrettes, så man kan tage sin cyklen med gratis i toget? Hvor mange ekstra passagerer kan man forvente, at de forbedrede forhold vil give? Og endelig: Hvad er klima perspektivet ved indsættelse af batteritog eller brint tog på Østbanen ?

Enhedslistens vision er en sammenhængende lokalbane baseret på brint/batteritog, som vil kunne binde regionen sammen på tværs, betjene 4 sygehuse, utallige uddannelsesinstitutioner, samt pendlere på tværs i regionen. Dette kan du læse mere om her https://sjaelland.enhedslisten.dk/trafik-politik/

Enhedslistens regions gruppe:
Jørgen Holst, Bruno Jerup og Anna Bondo.