Bevar dit lokale sygehus

Enhedslisten er det eneste parti som konsekvent afviser regeringens ekstreme centralisme, som kræver at alle regionsspecialer pr. automatik skal samles på et sygehus på Sjælland. Det vil reelt være en afvikling af alle andre sygehuse i regionen. Enhedslisten anerkender, at der kan være behov for samling af nogle sundhedsfaglige opgaver, hvor der er faglig evidens, dokumentation, for denne samling. Men vi siger nej til centralisme for centralismens egen skyld. I øvrigt en centralisme, som giver arbejde til en masse håndværkere og industri, hvilket kan være godt nok, men ingen snak om flere læger, plejepersonale eller serviceassistenter. Pengene kunne med fordel bruges til at renovere vores eksisterende sygehuse, under hensyntagen til så meget miljø, økologi og vedvarende energi som overhovedet muligt.

Bente Ellebæk Borreskov